header image

5 Metode pentru Tampirea Popula?iei(MTP)

Posted by: | 12 aprilie 2010 | No Comment |

Articol publicat in: Mass-media


V-a?i întrebat vreodat? de ce nu va ajung banii, de ce copiii dumneavoastr? par de necontrolat, de ce pl?ti?i rate insuportabile la banc?, de ce nu v? mai place nimic din ce ave?i în cas?, de ce v? vine mereu s? v? certa?i cu toat? lumea, de ce v? sim?i?i neglijat, ignorat, umilit, strivit de cei care ar trebuiâ s? v? serveasc?, de ce nu sunte?i fericit ?i nici m?car mul?umit, sau pur ?i simplu de ce fetele poart? de aproape 2 ani cisme în miezul verii ? Sunt convins c? v-a?i întrebat. Dar v-a?i întrebat de ce nu face?i nimic pentru ca aceste nemernicii s? nu mai continue? În cele ce urmeaz? voi încerca s? v? ofer 5 motive pentru care raspunsul la aceast? ultim? întrebare este, de obicei, “Nu pot”.

Le-am numit Metode pentru Tâmpirea Popula?iei pe scurt MTP-uri.Precizez c? în cele ce urmeaz? cuvintele “citititor” , “ telespectator ” ?i “cet??ean român” vor fi înlocuite cu “bizon” ?i/sau “fraier”

MTP -1

În fiecare zi pe toate canalele media ofer?-i fraierului un exemplu de personaj realizat d.p.d.v. financiar ?i insist? pe câ?i de mul?i bani are respectivul, câte chestii misto î?i cump?r? în fiecare zi, cu ce femei sau b?rba?i bine umbl?, în ce cas? luxoas? tr?ie?te ?i cât de simpatic e în discu?iile cu presa. În acest fel, pu?in câte pu?in, fraierul ajunge s? fie, în mod real, interesat de via?a acestui personaj. Apoi ofer?-i informa?ii despre situa?ii conflictuale din via?a acestui personaj realizat, de genul: divor? cu scântei sau desp?r?ire violent?, dispute pe mo?teniri, corup?ie, exprim?ri colorate. Nu la fel de bine dar destul de eficiente sunt ?i informa?iile despre aspecte pozitive: c?s?torie, o nou? cucerire, un act caritabil. Toate aceste situa?ii  au menirea de a fi comentate de c?tre fraier împreun? cu ceilal?i fraieri din lumea lui. Astfel bizonul se reg?se?te în acele situa?ii, iar distan?a între el ?i acel personaj  i se pare insignifiant?, de?i duhoarea de la ghen? îi ia nasul, raha?ii de câini din fa?a blocului i se lipesc de t?lpi, se sufoc? în autobuz, ?eful url? la el ca la un animal, iar la cump?r?turi face calcule mai abitir decât Gheba.

MTP – 2

În fiecare zi pe toate canalele media explic?-i bizonului de unde s? î?i ia cel mai avantajos credit, care sunt bancile care au comisioane ascunse ?i, prin excludere, care sunt cele mai sigure ?i unde trebuie s? dea fuga s? ia bani. Apoi, spune-i ce lucruri rele i se pot întâmpla dac? nu î?i pl?te?te ratele. Dup? ce te-ai asigurat c? a în?eles toate astea combin? totul cu MTP -1 astfel: Dan Bitman, personaj de succes, consilier al Ministerului de Finan?e este garan?ia pentru creditul tau imobiliar (de?i  în reclama TV, el  cânt? ?i se sc?l?mb?ie împreun? cu o bab? sclerozat? ?i cu ni?te sp?la?i pe creier), doctori?a lu’ pe?te este cea care te sf?tuie?te s? cumperi medicamentul de cap chiar dac? nu te doare atât de tare încât s? te îndopi cu antinevralgice, Anna Lesko , cânt?rea?a de succes (de?i o  parvenit?, complet lipsit? de talent artistic) sau marele baschetbalist Gic? Mure?an(un semianalfabet care abia zice dou? vorbe) î?i arat? de ce trebuie s? vorbe?ti aiurea de sute de euro pe lun? la mobil. Apoi nu uita s? m?nânci margarin? de care Nadia Com?neci nu s-ar atinge în veci, dar pe care ?i-o recomand? cu c?ldur?. Dup? asta ia-?i haine ca pi?ipoanca cu fruntea îngust? ?i ???e mari la pre?uri de trei ori mai mari decât în orice ?ar? din occident, dar produse sub franciz? la noi.

MTP – 3

În fiecare zi pe toate canalele media dezv?luie-i bizonului prin ?tiri repetitive sau talk-show-uri interminabile ce r?ut??i fac autorit??ile, cât de mult ?i prin ce metode ingenioase fur? banul public. Dup? ce îi întip?re?ti asta în minte uime?te-l : f? un spectacol din orice realizare a ministrului sau primarului prezentat drept ho? în zeci de rânduri. Arat?-i de o sut? de mii de ori ce bine se circul? pe podul sau ?oseaua abia inaugurate, ce sisteme de siguran?? super-performante pentru siguran?a bizonului a cump?rat, ce evenimente artistice de înalt? ?inut? ?i popularitate va organiza. În acest mod, fraierul, de?i îndr?cit de zecile de nereguli prezentate în leg?tur? cu acel politician, nu va sim?i c? e totul pierdut, ci dimpotriv?, c? acolo sus, cineva lucreaz? ?i pentru el. Totul se poate rezuma prin fraza cretinoid?: “A furat el dar ?i face!” Prin aceast? metod?, se legitimeaz? deturnarea sistematic? a banilor publici în buzunarele unora, prezent? în toate structurile de stat de la noi. Apoi, ca toate lucrurile s? aib? un pic de sare ?i piper arat?-i fraierului câ?iva barosani înc?tu?a?i, dar uit? subiectul sau trateaz?-l cu superficialitate când ace?tia sunt achita?i de justi?ie sau primesc pedepse cu suspendare.

MTP – 4

În fiecare zi pe toate canalele media arat?-i fraierului informa?ii ultra-detaliate despre clanuri de c?m?tari, tâlhari, b?t?u?i, sp?rg?tori de banci, elevi b?tu?i de al?i elevi sau de profesori, pietoni omorâ?i de ?oferi recalcitran?i. Arat?-i bizonului c? nu mai este în siguran?? nic?ieri ?i c? nu mai trebuie s? î?i lase copilul în fa?a blocului. Dup? aceea combin? aceast? metod? cu MTP – 2  ?i MTP -3. Vei ob?ine un mesaj beton prin care fraierul va întreprinde treptat urm?toarele ac?iuni : î?i va cump?ra o u?? metalic?, va face contract de monitorizare cu o firm? de paz?, î?i va lua pistol cu bile, î?i va asigura casa, ma?ina, partenerul de via??, copilul ?i pe sine.  Apoi, acesta aparent lini?tit  se va uita cu aviditate la cum îi explic? Ciocan despre eficien?a oamenilor legii atunci când au descins în casa trafican?ilor din Ferentari ?i au confiscat “uria?a” cantitate de 200 de grame de cocain? (de?i anual la noi se traficheaz? tone)

MTP – 5

În fiecare zi pe toate canalele media convinge fraierul c? toat? lumea este îngrijorat? de soarta educa?iei. Apoi arat?-i prin mii de alte exemple de ce în România nu are rost s? faci ?coal?. Combin? cu MTP – 1 ?i prezint?-i “vedeta” (o femeie independent? care ?ine la principii) care are de toate pentru c? a fost sponsorizat? de “iubi” cel potent financiar, b?trân dar generos. Arat?-i profesoare de român? care danseaz? la bairamuri organizate de Vanghelie, sau care fac striptease la webcam. Apoi, îndrum? fraierul s? se culturalizeze cu un roman imbecil de-al divei Mihaela R?dulescu ?i s? citeasc? c?r?i despre: cum s? ajungi bogat, vedet? sau fotomodel când el e de fapt un s?r?ntoc, un nimeni ?i un urât.

Aceste lucruri consider c? descriu cel mai bine parteneriatul “stat + privat + media” care ac?ioneaz? , de ani buni, pentru indobitocirea indivizilor din aceast? ?ar?.  Lista de MTP-uri poate continua aproape la nesfâr?it dar sper c? prin acestea am surprins o parte din esen?ial. A? dori s? precizez c? nu a? avea arogan?a s? pretind c? eu nu m? încadrez în aceast? categorie a “fraierilor”.  Ce îmi place s? cred este îns? c? aceste metode nu m-au prins în totalitate. Mul?umesc “pe aceast? cale” propriei mele con?tiin?e care m-a ajutat s? fiu m?car un “fraier con?tient“. Dac? nu v-am plictisit deja, voi reveni pe viitor ?i cu alte Metode pentru Tâmpirea Popula?iei ?i v? invit ?i pe dumneavoastr? s? povesti?i în ce mod v-a?i sim?it fraieri?i. Unii vor spune c? nu ajut? la nimic s? ne d?m seama. Eu zic c? ajut?, ?i ajut? chiar unde doare mai mult: la cap ?i la buzunar.

Succesuri!

under: Diverse

Leave a response


Your response:

(insereaza codul din stanga)

Categories

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X