header image

Eleva porno vs. Mihaela R?dulescu

Posted by: | 23 martie 2010 | No Comment |

Articol publicat in: Divertisment


VS.

O apreciez  sincer pe Alexandra – eleva porno.  “Vai, cum s? î?i plac? un asemenea personaj…” sar acum ipocri?ii ?i ipocritele, care ascund sub pre? tabloidele pline cu barfe de doi lei, pe care le citesc, zilnic, din scoar?? în scoar??. DA! îmi place, în compara?ie cu Mihaela R?dulescu.

Cine e Alexandra ? E foarte simplu. E o fat? care î?i câ?tig? existen?a, se bucur? de avantaje materiale pe care le ob?ine f?r? s? fie duplicitar?. Ea nu e vedet? sau div?. Eleva porno e eleva porno ?i atât.  Face filme pentru adul?i ?i nu îi e ru?ine cu asta. A recunoscut din primul moment. Nu a pretins niciodata c? e un model moral sau un model intelectual. Alexandra a fost la olimpiade în liceu dar avea o dorin?? ?i mai mare: s? aib? de toate ?i s? aib? cât e tân?r?. Pentru asta avea nevoie de bani mul?i. A?a c? s-a hot?rât s? îi fac?. Cum?  Cu ce putea ea s? îi fac?. Cu ce se vinde aproape cel mai bine în aceast? ?ar?.  Eleva porno e un produs al unei societ??i care nu d? doi bani pe de?tept?ciune, în schimb se d? în vânt dup? bârf? ?i sex.

Cine e Mihaela R?dulescu? E o vedet??  E un model moral? E un model intelectual? E o jurnalist?? Cum ?i-a câ?tigat banii? Prin emisiuni de valoare?  Îmi poate spune cineva cu ce s-a ocupat, cel pu?in în ultimii ani, Mihaela R?dulescu ? E sincer? ca Alexandra sau e duplicitar??

Ca s? în?elege?i revolta din ultimele rânduri citez câteva fragmente dintr-un editorial al Mihaelei R?dulescu publicat sâmb?ta trecut? în Jurnalul Na?ional :

“Ast?zi, nu avem parte decât de atacuri mediatice din afar? ?i, cel mai adesea, ne atac ?m singuri, ne mutil?m existen?ele, ne r?zboim între noi f?r? miz? ?i nu câ?tig?m niciodat? nimic. Iar de educa?ie ne facem timp cel mai pu?in…[...]Un om frumos e un om educat, a c?rui bun?tate nu va fi niciodat? vedet? la televizor, dar ar putea fi zâmbet de admira?ie din partea lumii. [...] România e cotropit? de mitoc?nie, de forumi?ti abjec?i, de scuip?tori de semin?e, de tot felul de indivizi care polueaz? societatea, viitorul nostru, limba român?, care asmut nulit??ile împotriva oamenilor de calitate…”

Adic? doamna R?dulescu, sim?indu-se neb?gat? în seam?, în ultima vreme, de presa de scandal ?i nu numai, s-a gândit c? e bine s? “bage” un editorial de genul “?ara de pro?ti în care traim” , într-o publica?ie serioas?? Nu cumva în lipsa “atacurilor mediatice” publicate în toate tabloidele în perioada în care î?i “sp?la rufele” familiei în public, Doamna a constatat c? omul frumos ?i educat nu e f?cut vedet? de mass-media cea rea care promoveaz? cotropitorii ?i abjec?ii forumi?ti, adic? aceia care asmut nulit??ile împotriva oamenilor de calitate ca Ea?  Asta o fi vrut s? spun??

În încheierea acestui mic ?i firav protest, a? vrea s? aduc aminte vedetelor de la Românica c? forumi?tii abjec?i ?i nulit??ile sunt cei care au aglomerat audien?ele emisiunilor inepte de duminic? dup? amiaza ?i au cotropit zilnic standurile cu ziarele de scandal. Ei v-au f?cut dive dragelor, nu oamenii “frumo?i”. Fraierii aia educa?i prefer? s? vad? o pies? de teatru, un film bun ?i s? cumpere o carte cu ultimii b?nu?i, traind f?r? prea mul?i bani dar cu demnitate, IGNORÂNDU-V?.

Vedet-ul


Sursa foto Mihaela R?dulescu – Glossy Magazine

Sursa foto Alexandra – Ca?avencu

under: Diverse

Leave a response


Your response:

(insereaza codul din stanga)

Categories

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X